Wat is voetreflexologie?

In de voeten liggen zones verborgen die via energiebanen corresponderen met elk deel van het lichaam: de reflexzones. Door deze met duim en vingers te bewerken, worden de lichaamsdelen waarmee ze in verbinding staan, beïnvloed en geprikkeld tot reageren. Dit stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam, waardoor stoornissen kunnen verminderen of verdwijnen.

Met voetreflexologie willen we evenwicht in het lichaam bereiken: wat overactief is wordt gekalmeerd en wat onderactief is juist gestimuleerd.

Voetreflexologie kan contra-indicaties hebben (redenen waarom het in sommige gevallen beter is géén reflexzonebehandeling te ontvangen). Voor toelichting kunt u mij altijd contacten. Bij de volgende situaties is het beter geen voetreflexbehandeling te ondergaan of dit te bespreken met uw behandelend arts:

*Besmettelijke en met hoge koorts gaande ziekte

*Infectieziekten, met name acute ontstekingen in het vaat – en lymfesysteem

*Ziekte van Sudeck ( acute beenontkalking)

*Kort tevoren uitgevoerde transplantaties ( lever, hart, long, nier en hoornvlies)

*Trombose en aderontsteking of gevaar hiervoor