Veel gestelde vragen

Is voetreflexologie voor iedereen geschikt?
Voetreflexologie is geschikt voor jong en oud, man en vrouw. Het uitstekend naast reguliere behandelmethoden worden ingezet en komt daarvoor nooit in de plaats.

Is verwijzing door de huisarts nodig?
Voor een voetreflexbehandeling is geen verwijzing van een huisarts nodig.

Zijn er bijwerkingen?
Voetreflexologie kent geen negatieve bijwerkingen.

Vergoedt de zorgverzekering de kosten?
Als u een medische indicatie heeft dan vergoeden de meeste aanvullende zorgverzekeringen de voetreflex als de gekozen therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging. Praktijk Voel je Voeten is bij de FAGT aangesloten. Voor de voorwaarden en uitzonderingen kunt u de verzekeringsvoorwaarden raadplegen. Op de website www.fagt.orgĀ vindt u een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar en type polis. Let op: als de voetreflexbehandeling alleen voor de ontspanning is wordt deze niet vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Bij klachten en geschillen: